o

o

 

Uttalelser fra OMOD

Høringsuttalelser og andre dokumenter

Oversikt

Index diverse dokumenter

 

Dokumentene etter dato

Håndheving av arbeidsmiljølovens diskrimineringsbestemmelser - 19/10/2004

Politiarrest - 17/08/2004

sosialloven og særlig ureturnerbare - ??/06/2004

Endringer i opplæringsloven - 29/01/2004

Høring endring utlendingslov 2 - 07/10/2003

Dokumentasjon ved politikontroll - 20/03/2003

Skjerpetvern mot diskriminering i arbeidslivet - 21/02/2003

Høring om rettslig vern mot etnisk diskriminering - 01/02/2003

Hvilke rettigheter har du hvis du blir stoppet av politiet - 01/11/2002

Minoritets- ungdoms- organisasjoner Nå & Hva nå? - 25/10/2002

Høring om forbud mot diskriminering i boliglovene - 26/09/2002

Høring om Forskrifter om tilskudd til barne- og ungdomsorg - 23/09/2002

Høring til endringer i utlendingsloven - 13/09/2002

Endringer i ekteskapsloven - 30/08/2002

Kommentar frp dokument 8 50 - 08/03/2002

Flere etniske minoriteter blant lekdommere - 15/02/2002

Dømmes av likemenn - Lekdommere i norske domstoler - 15/02/2002

Høring forebygging i politiet - ??/12/2001

Høring visitasjon etter våpen - ??/12/2001

Diskrimineringsvernet i arbeidsmiljøloven - 03/11/2000

Ny lov mot etnisk diskriminering - 19/06/2000

Politi og påtalepraksis i diskrimineringssaker - 09/11/1998

 

Tilbake til hovedindex for dokumenter

o