o

o

 

Hvilke rettigheter har du hvis du blir stoppet av politiet?

[01.11.02 08:31]

Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering gir nå ut en
brosjyre for å hjelpe fargede som blir stoppet i kontroll av politiet.

 

 

Hva gjør du i møte med politiet?

Utviklet i samarbeid med advokat Arild Humlen, leder for Advokatforeningens lovutvalg i asyl-og utlendingsrett.

Utgitt av OMOD i samarbeid med AYIN. Prosjektet er støttet av Helse og Rehabilitering.

 

Hva gjør du dersom politiet stopper deg?

 • Forhold deg rolig i situasjonen.
 • Husk! Alt du sier og gjør kan bli brukt mot deg.
 • Ikke løp.
 • Ikke rør politibetjentene.
 • Vis ID ved forespørsel. Du trenger ikke vise pass.
 • Du har krav på tjenestenummer til vedkommende som stopper deg.
 • Skriv ned alt om situasjonen (tid, sted, evt. bilnummer, alt som skjedde).
 • Forsøk evt. å få navn og telefon/mobilnummer på personer i nærheten som kan være vitner.
 • Dersom du mener dine rettigheter har blitt krenket - skriv en klage til aktuelle politidistrikt. Denne kan sendes pr. post. Man trenger ikke møte opp personlig på politistasjonen. Ta evt. kontakt med OMOD.

 

Hva gjør du dersom du blir arrestert?

 • Du har krav på advokat.
 • HUSK! Du trenger ikke si noe før du har fått kontakt med advokat, bortsett fra navn, stilling og adresse.
 • Vent med å fortelle din historie til du har fått kontakt med advokat.
 • Er du under 18 år skal foreldre eller foresatte få beskjed umiddelbart.

 

Hvilke rettigheter har du i forbindelse med avhør?

 • Du har krav på advokat.
 • Du skal gjøres kjent med hva saken gjelder og eventuell siktelse.
 • Du skal gjøres kjent med at du ikke har plikt til å forklare deg.
 • Politi er pålagt å oppføre seg rolig under avhør og kan ikke fremføre løfter eller trusler.
 • Dersom avhørene tar lang tid har du krav på måltider og hvile.
 • Foreldre eller foresatte skal som en regel gis mulighet til å være tilstedet under avhøret dersom du er under 18 år. De skal også få uttale seg om forsvarer.
 • Du har rett til tolk dersom sette er nødvendig.

 

Dersom du får et forelegg (bot)

 • Du har krav på advokat.
 • Du har rett til å klage på forelegget.
 • Ikke undertegn noe uten at du har lest alt, eller uten at du har fått muligheten til å rådføre deg med advokat.

 

Tilbake til hovedindex for dokumenter

o