>
Formål og virkeområder
 
>
 
>
Sektoransvar
Politi
Helse
Den flerkulturelle skolen
Barn og unge
Likestilling
Besøksvisum / familiegjenforening
Ureturnerbare
Forskning
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

                 
   
         
 
 
 

Ureturnerbare

Gruppen ureturnerbare er ingen ensartet gruppe. Med ureturnerbare mener OMOD personer som ikke lar seg returnere til sitt hjemland. OMOD er ikke en organisasjon som arbeider med asylsaker. Derfor er de sakene vi har arbeidet med primært vært i forhold til personer som har kommet til Norge på familiegjenforening, eller personer som har familie i Norge (barn).

I mange år har myndighetene vært av den oppfatning at ureturnerbare ikke eksisterer. Videre ser man at det er en oppfatning om at de som kalles ureturnerbare egentlig er mennesker som fint lar seg returnere dersom de bare samarbeider om retur.

Vi har sett gjennom vårt arbeide at dette ikke er tilfelle. Ingen av de vi arbeider med lever i skjul. Samtlige har vært, og er tilgjengelige for norske myndigheter. Likevel lar de seg ikke uttransportere. Av våre brukere er det flere som politiet har forsøkt å uttransportere uten at de har kommet inn i hjemlandet sitt. De er blitt returnert til Norge.

Virkeligheten er slik at alle ikke lar seg returnere. Av dette følger at man må klargjøre rettigheter personer har som oppholder seg i Norge etter avslag er kommet fra Utlendingsnemnda (UNE) og forsøk på uttransportering. Dette følger av menneskerettighetene. OMOD arbeider for mulighet for arbeidstillatelse. Vi arbeider for at basale sosiale rettigheter skal ivaretas også for denne gruppen. Sist, men ikke minst, arbeider vi for at det må innføres en tidsgrense for hvor lenge en person kan leve som en ikke-person i Norge før de får opphold.

OMOD anser at det er to hovedutfordringer i forhold til ureturnerbare.

  1. Vi trenger en avklaring på selve begrepet ureturnerbar, og hva det skal innebære dersom man faktisk erkjenner at noen mennesker ikke lar seg returnere?
  2. Man må avklare hvilke rettigheter en person skal ha/ikke ha fra negativt vedtak på opphold foreligger, og til vedkommende er utransportert av landet / evt. har fått sin sak opp til ny vurdering. Dette innebærer også tidsgrense for tilværelsen som ikke-person. [TOP]
 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.