>
Formål og virkeområder
 
>
 
>
Sektoransvar
Politi
Helse
Den flerkulturelle skolen
Barn og unge
Likestilling
Besøksvisum / familiegjenforening
Ureturnerbare
Forskning
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

 
                 
   
         
 
 
 

Besøksvisum/familiegjenforening

I en tid hvor mange reiser mye, studerer i utlandet, får norsk statsborgerskap, osv ser vi at det inngåes mange ekteskap på tvers av nasjonale grenser. Slike par står overfor en rekke utfordringer andre ikke møter. Dette i tilknytning til spørsmål om samme mulighet til et familieliv – eksempelvis besøksvisum, familiegjenforening, barnefordeling, utvisning der barn er med i bildet – er en ny utfordring.

Dette er et av områdene hvor vi ser en klar økning i antall henvendelser. Det er også det området hvor vi får flest henvendelser fra majoritetsbefolkningen. Det vil ikke være en overdrivelse å si at for mange er møtet med immigrasjonsmyndighetene sjokkartet.

Våre brukere erfarer saksbehandlingen som beundringsverdig lang. De erfarer at manglende kompetanse bidrar til økt behandlingstid. Dette gjelder ikke bare hos Utlendingsdirektoratet (UDI), men også ved ulike utenriksstasjoner. De erfarer manglende samsvar mellom informasjon som gis fra ulike involverte i UDI om samme sak, og mellom UDI og utenriksstasjon.

OMOD har tatt til orde for hurtigbehandling av besøksvisum. Om man kan behandle en asylsak på 48 timer bør man kunne behandle besøksvisum innenfor tilsvarende tidsramme.

Vi har videre stilt spørsmål til i hvilken grad det gis individuelle avslag. For en rekke land ser man at det eksempelvis gis avslag fordi en person er ung og ugift Dette medfører at norske myndigheter anser vedkommende til å ha for liten tilknytning til eget hjemland. I den anledning har vi etterlyst statistikk på avhopp – hvor mange er det i gruppen ung og ugift som ikke har reist ut av landet ved utløp av visum. Dette finnes ikke. OMOD har gjentatte ganger bedt om at det utarbeides utreise oversikt.

 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.