>
Formål og virkeområder
Virkeområder
Faglig profil
Samarbeid
 
>
 
>
 
>
 
> Kontakt oss
 
 
                 
   
         
 
 
 
  • Ivareta rettssikkerheten til minoriteter på tvers av nasjonalitet, etnisk bakgrunn, alder, kjønn og religion.
  • Sikre minoriteter reell likestilling og muligheter.
  • Yte rettshjelp.
  • Drive holdningsskapende arbeid vis a vis det offentlige
  • Bygge opp kunnskap om etniske minoriteter, innvandrere, asylsøkere og flyktninger.
  • Dokumentere og motvirke rasisme og diskriminering.
  • Fremme kontakt, dialog og samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner og myndighetene.
  • Bidra til kompetanseheving hos andre minoritetsorganisasjoner, spesielt minoritetsungdomsorganisasjoner.
  • Fungere som brobygger mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen
  • Drive kriminalitetsforebyggende arbeid.
 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.