>
Formål og virkeområder
 
>
 
>
Sektoransvar
Politi
Helse
Den flerkulturelle skolen
Barn og unge
Likestilling
Besøksvisum / familiegjenforening
Ureturnerbare
Forskning
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

 
                 
   
         
 
 
 

I metodeboken”The study of race” (ed. France Winddance Twine and Jonathan W. Warren), heter det:

”Analytically there are two quite distinct issues of race. One is a methodological matter: Who has access to what scene, and with what outcome? But in addition to the question of access there is the less frequently examined question of the very building blocks of knowledge construction, namely, whose questions get raised for investigation?” (vår uth)

Det er dette siste spørsmålet OMOD har rettet et fokus på. Forskermiljøet på dette feltet er hvitt. Bevilgende instanser i forhold til forskningsoppdrag er også hvite.

  • Hva er det de er opptatt av i det multi-etniske Norge?
  • Hvilken påvirkning har manglende representasjon på definering? Hvordan ville det sett ut om det utelukkende var menn som forsket på kvinner?
  • Hvordan kommer forskning om minoriteter gruppen til gode?
  • NGO´enes rolle i forskningsprosessen – råvareleverandører (bistå med informanter, kilder) og/eller premissleverandører (bidra med spørsmål, kunnskap)

Med utgangspunkt i:

  1. Behov for forskning
  2. Behov for representasjon (arbeid for rekruttering)
  3. Hvem sine spørsmål stilles – behov for samarbeid mellom NGO, byråkrat, forsker arrangerte vi i samarbeid med Norges Forskningsråd og Kommunal- og regionaldepartementet en dagskonferanse for relevante departement, forskningsinstitusjoner og NGO´er om disse tema.
 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.