>
Formål og virkeområder
Virkeområder
Faglig profil
Samarbeid
 
>
 
>
 
>
 
> Kontakt oss
   
 
                 
   
         
 
 
 

For OMOD er det viktig for oss å ha gode samarbeidspartnere, spesielt med tanke på resultatoppnåelse. Det å bygge gode nettverk har derfor vært viktig. Vi er med i flere fora hvor organisasjoner samarbeider fra sak til sak. Dette er alt fra barneorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, andre innvandrerorganisasjoner, fagforeninger, utdanningsinstitusjoner med mer.

Vi ser det som viktig å ha samarbeid med organisasjoner som ikke nødvendigvis er relatert til etniske minoriteter spesielt. Vi vil gjerne påvirke organisasjoner til å ha et minoritetsperspektiv, men også dra nytte av disse organisasjonenes kompetanse på sitt fagfelt. Et godt eksempel er LO.

OMOD har også et godt nettverk i utlandet med forskere, organisasjoner og ressurspersoner i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Australia, Canada, India, USA, Karibien, Sveits, Ghana og Sør-Afrika.

 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.