>
Formål og virkeområder
 
>
Mediaomtale
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999 og tidligere
 
>
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

                 
   
         
 
 
 

(U)synlig tjenestenummer

Det er vedtatt i Stortinget at politiet skal bære synlig tjenestenummer. I debatten i Stortinget forut for dette vedtaket (12 mars 2004) sa justisminister Dørum følgende: Ordningen med synlig tjenestenummer på politiets uniformer, kombinert med praktiske ordninger når politiet opptrer sivilt, vil også, etter min mening, bidra til å skape større trygghet og etterrettelighet i forholdet mellom befolkningen og politiet.

Dette har OMOD hevdet lenge, og det er bakgrunnen for at vi anser det som svært viktig at vedtaket følges opp i praksis. Det gjøres ikke i dag. Vi utfordrer politietaten med justisministeren i spissen til å STRAKS iverksette at samtlige som bærer uniform har synlig tjenestenummer på denne.

Politiet bryter et pålegg fra Stortinget. For våre brukere får det store konsekvenser dersom de ikke oppgir navn og personnummer til politiet når de blir spurt om det, alt fra advarsler til bøter til glattcelle. Vi har gjentatte rapporter, på at politiet ikke oppgir tjenestenummer. Dette må ryddes opp i.

Politiet er ikke korrekt kledd dersom de ikke har synlig tjenestenummer. Det er derfor vårt forslag at dersom betjenten ikke har synlig tjenestenummer, så skal vedkommende heller ikke være i tjeneste. Med andre ord: En tjenestemann /kvinne uten synlig tjenestenummer skal ikke være i virke som politi. Det gir svært uheldige signaler når politiet selv så tydelig viser at man bare kan ignorere vedtak og pålegg. rettighetsbrosjyren


 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.