>
Formål og virkeområder
 
>
Mediaomtale
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999 og tidligere
 
>
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

                 
   
         
 
 
 

Konferanse på POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. oktober 2006

Politiarbeid i et multietnisk samfunn: Ulike erfaringer fra engelsk politi

Norge har en multietnisk befolkning. Norsk politi skal være et speilbilde av befolkningen. Hvordan klarer man det? OMOD har hatt samtaler med POD og enkelte politidistrikter under arbeidet med denne konferansen. Politiet har derfor selv vært involvert i å definere hva man ser som de store utfordringene fremover, og hvor man gjerne vil ha mer kunnskap. Politirolleutvalget har definert to hovedutfordringer for politiet i neste 10-års periode, og en av disse er politiarbeid i et multietnisk samfunn.

Vi er svært stolt over å ha fått de fremste ekspertene innen engelsk politi på dette fagfeltet til å komme til vår konferanse. Samtlige innledere har politibakgrunn og erfaring fra operativ tjeneste, og samtlige arbeider i politiet i dag. Vi har den høyest rangerte politimann med minoritetsbakgrunn blant innlederne, Dr. Ali Dezaei, den øverste leder for bydelen Hounslow i London som blant annet inkluderer Heathrow. Han vil fremlegge sine erfaringer og gi eksempler på hvordan de arbeider.

Av temaer som vil berøres er:

  • Hvordan sikre mangfoldsperspektiv i operativ tjeneste?
  • Hva er mangfoldsperspektiv – konkrete eksempler, konkrete verktøy
  • Hvordan øke rekruttering av tjenestemenn og – kvinner med minoritetsbakgrunn, og hvordan sikre at de forblir?
  • «Trygghet, lov og orden». Hvordan kan et mangfoldsperspektiv sikre tillit og bedre samarbeidet med publikum?
  • Gode og dårlige erfaringer – hva som har virket i England og hva de har sett man ikke bør gjøre?
  • Hvordan skal minoritetsbefolkningen få en erkjennelse av at norsk politi er vårt politi?

England og Norge er to forskjellige samfunn i forhold til disse spørsmålene. Landene har ulik sammensetning og ulik historikk. Dette vet innlederne, og de vil ta hensyn til dette i sine presentasjoner. De skal formidle kunnskap som kan være interessant for politiet i Norge.

PÅMELDING INNEN 1. OKTOBER 2006 TIL:
OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering)
PB 4633 Sofienberg, 0506 Oslo
E-post: omod@online.no
Telefon: 22 20 62 17

KONFERANSEN ER GRATIS!

Konferansested: Politihøyskolen i Oslo, Slemdalsveien 5
Telefon: 23 19 99 00

 

INNLEDERE FRA ENGLAND

DR. Ali Dizaei er Chief Superintendent og er nå the Borough Commander for Hounslow, øverste sjef i Hounslow (London). Han har arbeidet i politiet siden 1986. Han er den høyest rangerte minoritetspolitimann i England. Hans område dekker blant annet Heathrow, og han er sjef i et område som har et stort innslag med etniske minoriteter. Siden hans område er ansvarlig for Londons hovedflyplass er anti-terrorvirksomhet en viktig del av hans jobb. Han har en master i juss i tillegg til politiutdannelsen. Han er juridisk rådgiver for the National Black Police Assosiation, og har vært rådgiver til the Home Secretary på race and community policing (innenriksdepartementet).

Robyn Williams (QPM) var den første svarte kvinnen som ble forfremmet til Sergeant i Nottinghamshire police i 1992, og den første svarte kvinnen som ble forfremmet til inspektør (samme sted, 2003). Hun har mottatt Queens Police Medal for hennes utmerket innsats innenfor politiet. Dette i forhold til å etterstrebe likeverd og godt politiarbeid og for innsats i community relations. I dag er hun Chief Inspector in Her Majesty’s Inspectorate Constabulary, ansvarlig for race and diversity national portefolio. Hun er den høyest rangerte svarte kvinnelige i politiet i England.

Maqsood Ahman er The Home Office Head of Police Equality and Diversity Policy. Før dette var han Strategic Director of DCC (Diversity, Confidence and Communications) for the National Probation Service i London. Han arbeider med å utvikle og levere mangfoldspolicy til hele polititjenesten, utvikle programmer for å modernisere polititjenesten, samt utvikle systemer/prosesser som skal sikre en mainstreaming av mangfoldperspektivet i britisk politi.

Manny Bharot er Operational Officer i Leichester. Han har dessuten undervist i race relations. Ved siden av sitt politiarbeid tar han doktorgrad i Social Research Race and Ethnic Relations. For sin master mottok han Neustadt prize for social research into race relations and Discrimination in the police service.

Dato: Torsdag, 19. oktober 2006
Sted: POLITIHØYSKOLEN I OSLO (Slemdalsveien 5)
Tid: Kl. 08.30–16.00
Konferansespråk: Engelsk, men spørsmål og kommentarer fra salen kan oversettes fra norsk til engelsk.

PROGRAM

08.30 Registrering og kaffe. Merk: Kom tidlig da alle må henvende seg i vakta på politihøyskolen for å komme inn.

09.00 (PRESIS) Velkommen og praktiske opplysninger. Ved daglig leder i OMOD Akhenaton Oddvar de Leon.

09.05 Åpning ved Byråd i Oslo, Erling Lae.

09.10 Regjeringens mål for politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ved statssekretær i justisdepartementet Anne Rygh Pedersen.

09.25 Erfaringer fra SMED (Senter mot etnisk diskriminering) og LDO (Likestillings og diskrimineringsombudet). Minoriteters møte med politiet? profesjonalitet, tillit og service. Ved Beate Gangaas, likestillings- og diskrimineringsombud.

09.40 Innledende om engelsk politi sin tilnærming til mangfoldsspørsmål i politiet. Ved British Ambassador to Norway David Powell.

09.45 Manny Bharot/ Ranvir Dosanjh: Proaktiv holdning til brobygging mellom politi og minoritetsmiljøer. Konkrete eksempler fra politiet i Leichester. Avsluttes med 15 minutter Spørsmål og svar.

10.30 Pause

10.45 Robyn Williams: Rekruttering og betydningen av åpenhet i prosessarbeid, med særlig fokus på rekruttering av minoritetskvinner til politiet. Konkrete eksempler. Avsluttes med 15 minutter spørsmål og svar.

11.30 Lunsj

12.30 Ali Dezaei: Hvordan operasjonelt politiarbeid har tjent på forbedrede relasjoner til minoritetsbefolkningen. Hvilke grep har man tatt? Eksempelvis i kontrollsituasjoner i Hounslow på Heathrow. Konkrete eksempler. Avsluttes med 15 minutter spørsmål og svar.

13.30 Pause

13.45 Maqsood Ahmed: Hvordan mangfoldspolicy er sentralt i moderniseringen av politistyrken. Konkrete eksempler på prosesser systemer som sikrer mainstreaming av mangfoldspersepktiver. Avsluttes med 15 minutter spørsmål og svar.

14.30 Pause

14.45 Plenumsdiskusjon med fokus på hva vi kan lære i Norge av de engelske erfaringene, og hva som blir det viktige i Norge fremover.

15.30 Avslutning ved assisterende politidirektør Odd Berner Malme, Politidirektoratet.

15.45 Avslutning

16.00 Slutt

Konferansen er støttet av Justisdepartementet.
Arrangeres av OMOD og All Sports Divercity 2012 Ltd (ADL)
Sam Johnson

Last ned PDF


 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.