o

o

 

Tidligere arbeid

OMOD har git innlegg eller presentasjoner på seminarer og konferanser på oppdrag fra følgende:

 

Offentlige organer

Universitetet i Oslo:-

Institutt for menneskerettigheter
Institutt for sosiologi
Institutt for rettssosiologi
Institutt for kriminologi

Kommunal og regional departementet
Byrådet ved Oslo Kommune
UDI Direktoratet
UDI Region Sør
UDI Region Indre Østland
SMED
Politihøyskolen Høgskolen i Sør-Trøndelag avdeling Helse- og sosialfag
Politiets kurssenter i Tønsberg
Stavanger politidistrikt
Politiet på Gardermoen

 

Politiske organer

Stortinget:

Kommunal komiteen
Justiskomiteen
AP’s Stortingsgruppe
SV’s Stortingsgruppe

Oslo RV
Oslo SV
SV ungdom
SV
Oslo AP
Unge Venstre
Sosialdemokratisk studentforbund

 

Andre

Barn og Ungdoms Psykiatri Holmlia - april 2004.
Nordic African network against HIV/AIDS
South African Society in Norway
Østfold Minoritetsråd
Annette Thommessens Minne Konferanse
Afrikan Youth In Norway
Steinkjær internasjonale senter
Ulike ungdomsskoler
Sagene sosialkontor
SOS Rasisme
Landskonferanse
FO Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Karmøy innvandrerråd
Oslo bystyre, Helse og sosialkomiteen
Oslo bystyre, Byutviklingskomiteen
Mosaikk
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjon Sentralt
Landsorganisasjon Vestfold
Landsorganisasjon Drammen
Adopsjonsforum
Ytringsfrihetskommisjonen
Edutainment
Juss-Buss

 

Internasjonalt

CERD komiteen (FN)
ECRI
National Black Police Association (Stor Britannia)
Nordisk Embetsmannsmøte om Integrering i Stockholm
Svenska Innvandrarverket
Integrationsforum mot rasism i Trollhättan

Metropolis konferanse

 

Nærmere informasjon om denne virksomheten

En oppsummering av OMOD sitt arbeid de første 10 årene

 

Tilbake til hoved index

o